צוואה הדדית והסכם יחסי ממון

הרצאתו של עו”ד בעז קראוס העוסקת בסוגיות שעניינן צוואה הדדית והסכם יחסי ממון