הגנה על צוואה

הגנה על צוואה, כוללת את כל הפעולות הנדרשות לצורך הבטחת ביצוע הצוואה ובעיקר – למנוע כל התנגדות לה ובוודאי את פסילתה. הגנה על צוואה מחולקת לשתי קטגוריות מרכזיות: האחת – בעת עריכת צוואה ובמועדים הסמוכים לה, דהיינו פעולות שעל המצווה עצמו לנקוט בהם. השניה – לאחר פטירת המצווה, פעולות בהם אמורים לנקוט היורשים על פי הצוואה.

פעולות לאחר פטירת המוריש

לאחר פטירת המוריש, אין עוד אפשרות "לשפץ" את הנעשה, או לתקן את הפעולות שהיה מקום לנקוט בהם לפני פטירת המצווה וכפי שנסקור בהמשך. עם זאת, במקרים רבים – פעולות מושכלות וצופות פני עתיד, יכולות בהחלט להגדיל את הסיכוי לקיומה של הצוואה ולהקטין את סכויי ההתנגדות לה.

בראש ובראשונה, חשוב למנוע מסירת כל מידע מצד כל מי שהיה לו קשר כלשהו לעריכת הצוואה. בשלבים הראשונים, קיימים אינטרסים מיידים של הרגעה או של הסבר, אשר יכולים בשלב השני לשמש כחרב פיפיות. לדוגמא, זוכה על פי הצוואה אשר מתאר בפני אחרים את ההיגיון שבצוואה, בכך שתמך במצווה באופן בלעדי – יכול למצוא עצמו עם צוואה שלא ניתן לקיימה, בגין חזקת ה"תלות" אשר יכולה לבסס עילה של השפעה בלתי הוגנת. כך זוכה אשר מתאר בתמימות כיצד סייע למנוח להגיע לעורך דין צוואות או רק להעביר את המידע כדי להסביר את רצינות המצווה, יכול לבסס עילת "מעורבות בעריכת הצוואה", עילה אשר יכולה לפסול את הצוואה ולמנוע את קיומה.

בצד חשיבות השתיקה עד לקבלת יעוץ מקצועי מעמיק – ישנה חשיבות רבה באיסוף גרסאות של המעורבים ובעיקר של עורך הצוואה. טבע אנושי הוא, לצדד בצד אשר פנה אליך בתחילה, דבר אשר יכול להטות כף במצבים גבוליים. חשוב לאתר מראש את נקודות התורפה של הצוואה, את המופיעים בגוף הצוואה - כגון פגמים צורניים או מהותיים בצוואה ההופכים את נטל ההוכחה, ואת הפגמים בהליך ההורשה - כגון פגם בכשרותו של המצווה או מצבים שניתן לפרש אותם כמעורבות, תלות והשפעה בלתי הוגנת.

חשיבות איתור נקודות התורפה יכולה להתברר כעניין קריטי, שכן אי שימת לב למציאות משפטית בעייתית בפן כלשהו הנדרש לקיום הצוואה – יכול להתחוור רק בתום ההליך המשפטי, מועד מאוחר מכדי לתקן את המצב. לדוגמא, אי שימת לב לפגם צורני בצוואה, יכול למנוע את ההבנה כי למרות שהנטל לפסילת הצוואה מוטל עקרונית על המתנגד לקיום – הרי שקיומו של פגם העביר את נטל ההוכחה לפתחו של מבקש קיום הצוואה. במציאות שכזו ללא פעולות מהותיות במהלך ניהול ההליך, ניתן להפסיד את ההליך בגין עניין טכני הנובע מאי קריאה נכונה של המפה המשפטית.

פעולות בטרם פטירת המוריש

מצווים רבים, אינם ערים לכך שבעת עריכת צוואתם, יכולים הם לנקוט בסדרת פעולות אשר יש בהן לצמצם באופן מהותי את ההסתברות שיגישו התנגדות לקיום צוואתם ובוודאי להפחית את סכויי הזכייה. הפעולות מתרכזות במנגנוני הגנה המובנים בנוסח הצוואה וכן בבניית ראיות חיצוניות.

בגוף הצוואה ניתן להכליל הוראות שוללות, כגון הוראות אשר מונעות מזוכים חלקיים מלהגיש התנגדות לקיום צוואה, בכך שנקבע כי מי שיגיש התנגדות, יאבד את מה שרשום לטובתו בצוואה. ראיות חיצוניות – כוללות הסרטת הצוואה, יצירת חוות דעת רפואית במועד עריכת הצוואה והכללת שאלות מובנות אשר מבהירות את הפרמטרים הנדרשים ממצווה לערוך צוואה כמו גם שלילת מצבים אשר יש בהם כדי לפגום את הצוואה וקיומה.

סגור לתגובות.