הגנה מפני התנגדות לקיום צוואה

הליך התנגדות לקיום צוואה והליכי הגנה מפני התנגדות לקיום צוואה, הינם היפוכים משלימים. כל הפעולות אשר יש בהן כדי לאפשר ולבסס התנגדות לקיום צוואה – הינן פעולות אשר יש לשקול אותן היטב כאשר הבסיס הוא הגנה על צוואה ודחיית נסיון להתנגדות לה.

החוכמה המרכזית בניהול הליך הגנה כאשר התקבלה התנגדות לצוואה – היא לדעת לצפות מראש את המהלכים האפשריים של המתנגד.

כזוכה על פי צוואה, נוצרת תחושה, שגויה, של ביטחון – שמאחר וקיימת צוואה לטובת הזוכה, הרי מדובר בהליך בטוח, שאין כמעט מה לעשות בו מלבד להמתין לסיומו.

במקרים לא מעטים, מוצאים עצמם זוכים על פי צוואה, שהגישה הסבילה של הדיפת התנגדות ללא פעולות אקטיביות מקדימות – עשויה להתגלות כטעות קשה וכמציאות שתביא לביטול הצוואה.

כמובן, שרצוי מאוד להכין את ההגנה כנגד התנגדות צפויה, עוד בחיי המצווה, וזאת הן בהכללת מנגנוני הגנה במסגרת הצוואה והן באיסוף נתונים אשר יסייעו בהליך ההגנה, כגון חוות דעת רפואית באשר למצבו של המצווה במועד עריכת הצוואה או בסמוך לה.

כאשר התקבלה התנגדות לצוואה – חובה על הזוכה המפורט בצוואה, לבצע סריקה רחבה של כל עילות הפסלות הרלוונטיות ובעיקר לבחון קיומם של פגמים צורניים בצוואה.

המוקש המרכזי, בהעדר עילת התנגדות מבוססת – הוא ליפול לסיטואציה של היפוך הנטל, הן בגין מציאת פגמים צורניים בצוואה והן בגין נסיבות אשר יש בהן כדי להקים חזקה כנגד הזוכה (כגון נסיבות המלמדות על חזקת תלות אשר מעבירה את הנטל).

בצד סריקה מדוקדקת של העילות והפגמים האפשריים, חשוב כמובן לבצע הכנה נאותה של הגורמים המעורבים, כדי שגרסאות המעורבים תהיינה קוהרנטיות ועולות בקנה אחד עם המציאות הנטענת.

אין אפשרות להגן כראוי כנגד התנגדות לקיום צוואות, אלא באמצעות כל המידעים הנוגעים לביסוס התנגדות, שכן רק מידע זה יכול לאפשר חיזוי מלא ונכון של ההגנה הנדרשת.

סגור לתגובות.