התנגדות לקיום צוואה

לאחר פטירת המוריש, מתגלית צוואתו, ובמקרים רבים תוכנה אינו מוצא חן בעיני חלק מהיורשים.

לעתים היורשים על פי דין נפגעים מדרך החלוקה שקבע המוריש בצוואה ולעיתים הם אוחזים בצוואה קודמת שערך המנוח, שהיא מיטיבה עימם יותר.

יש לזכור, כי ניתן להביא לפסילתה של צוואה שכזו ואף ניתן, במקרים מתאימים, למנוע את קיומה.

חוק הירושה מונה מספר עילות המאפשרות ביטול צוואה ומניעת קיומה.

העילה השכיחה ביותר המאפשרת התנגדות לקיום צוואה - היא כאשר המצווה לא היה במצב בו ידע להבחין בטיבה של צוואה.

כאשר עורך הצוואה היה בגיל מתקדם או כאשר סבל מליקויים גופניים או נפשיים כלשהם – הרי בהחלט יתכן שיש בסיס לקביעה כי היתה קיימת בעיה ביכולת המצווה להבחין בטיבה של צוואה.

עילות נוספות המאפשרות התנגדות לקיום צוואה – עניינן השפעה בלתי הוגנת על המוריש אשר הביאה אותו לחתימה על צוואתו או נטילת חלק בהליך ההורשה, דהיינו מעורבות של היורש בכל הכרוך בעריכת הצוואה, כגון הבאת המצווה לעורך דין צוואות, העברת התוכן, תשלום, נוכחות וכו'.

ישנם מצבים בהם הצטברות הדברים יש בה לכשעצמה כדי להביא לפסילת הצוואה וכל מקרה יש לבחון לגופו.

את ההתנגדות לקיום הצוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, ובמקרה שכזה – מועברת הצוואה וההתנגדות לקיומה לבית המשפט למשפחה לצורך ניהול הליך ההתנגדות לגופו.

ישנם מקרים בהם אין טענה בכל הנוגע לתוקף הצוואה, אולם קיימות מספר פרשנויות אפשריות לתוכן הצוואה. במקרים אלה מתנהל הליך של פרשנות צוואה, ומתן תוקף לפרשנות אשר בית המשפט מוצא אותה כראויה וכמשקפת נאמנה את רצון המוריש.

להרחבה בכל הנוגע להתנגדויות לקיום צוואה ראה "צו ירושה"

משרדנו מתמחה בניהול הליכי התנגדות לקיום צוואה ובניהול הליכים בבית המשפט למשפחה.

פורסם בקטגוריה מאמרים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.