התנגדות לקיום צוואה

מה יותר מתסכל מאשר לגלות, לאחר פטירת אדם קרוב כי הצוואה שהניח אחריו הנפטר אינה משקפת את מה שנכון בעינך, את ציפייתך ואת מה שאתה חושב שהגון היה שיהיה רשום בה. אך צוואה אינה סוף פסוק. מציאות החיים מלמדת, כי ישנן דרכים רבות להביא לביטול ופסילה של צוואות, גם במקרים בהם הן נראות על פניהן כצוואות תקינות. פסילת צוואה, ובלשון משפטית – התנגדות לקיום צוואה, היא לב ליבו של המשפט בתחום דיני הירושה והיא דורש הבנה מקצועית מעמיקה וכמובן גם מהירות תגובה.

משרד עו”ד בעז קראוס מתמחה בהליכי התנגדות לצוואה ופסילתה. המשרד ערוך לפעול במקצועיות, ביצירתיות ובמהירות על מנת להושיט ללקוחותיו את הסיוע והייעוץ המשפטי הנדרש על מנת להצליח להביא לידי פסילה וביטול של צוואה בלתי הוגנת.

פסילת צוואה – סוגי הליכים

את ההליכים לפסילת צוואה ניתן לחלק לשלושה סוגים מרכזיים: הליכי התנגדות לצוואה קלאסיים, הליכי תכנון משפטי מתקדם והליכים עובדתיים מקדמיים.

העילות הקלאסיות במסגרת התנגדות לקיום צוואה, הינן עילות הנוגעות לגמירות דעתו החופשית של המצווה לערוך צוואה. ובעיקרן – היעדר כשירות, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות בעריכת הצוואה.

העילה הקלאסית הראשונה היא היעדר כשירות – אדם אשר היה לקוי קוגניטיבית ברמה שלא ידע להבין בטיבה של צוואה, כלומר לא היה מסוגל לזכור את היקף רכושו, את זהות יורשיו החוקיים או את השפעת הצוואה על שינוי סדר היורשים, הוא מצווה שצוואתו אינה כשרה וניתן לפסול אותה ולבטלה.

העילה הקלאסית השנייה היא מעורבות של הנהנה על פי הצוואה, בעריכתה. כאשר מי מהנהנים על פי הצוואה נוטל חלק פעיל בעריכת הצוואה – כגון עורך עבור המצווה את נוסח הצוואה או אפילו מביא את רצון המצווה בפני עורך דין, מביא את המצווה עצמו לעורך הדין ובוודאי כאשר הוא נוכח פיסית בעת עריכת הצוואה – כל אלו עילות שבמצבים מסוימים יכולים להביא לפסילת הצוואה וביטולה.

העילה הקלאסית השלישית היא השפעה בלתי הוגנת של הנהנה על פי הצוואה, על המצווה. השפעה שכזו יכולה להביא לפסילת צוואה בנסיבות בהם המצווה תלוי בנהנה ובשרותיו, מנותק מאחרים וזקוק לשירותים שהנהנה מספק לו. כאשר קיימת תלות של ממש של המצווה בנהנה, קיימת למעשה חזקה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת אשר יכולה להביא לפסילת הצוואה.

הליכי התכנון המשפטי המתקדם כוללים אסטרטגיות לניהול ההליך המשפטי במסגרת ההלכות המיוחדות להליכי ירושה. לדוגמא, בחינת פגמים צורניים בצוואה, העברת נטלים משפטיים ופעולות אשר יכולות להביא לזכייה טכנית בהליך בגין היפוכי נטלים.

הליכים עובדתיים מקדמיים מתייחסים לבניית התיק העובדתי, איסוף הראיות והעובדות, משימה שאינה פשוטה בהליכים בהם העד המרכזי, המצווה, אינו בין החיים עוד. התקופה הקרובה שלאחר פטירת אדם וגילוי צוואתו היא תקופה קריטית לביצוע פעולות אשר יכולות לסייע לפסילת הצוואה. איסוף הראיות, הקלטת הנוגעים בדבר ופעולות חשובות נוספות יכולות בשלב זה, להוות גורם קריטי שיאפשר לבסס פסילת צוואה בהמשך ההליך המשפטי.

הליכי פסילת צוואה הם אומנות לכשעצמה, ודרושים תחכום וניסיון רב, הן בשלב הראשוני והן באסטרטגיית ההליך וניהולו, כדי לנווט את כל הנדרש למצב בו ניתן יהיה להביא לביטול צוואה.

חשוב לזכור כי כל הליך שיינקט בתחילת הדרך, עלול להיות הליך בלתי הפיך אשר יכול לחרוץ את גורל התיק והתוצאה המשפטית. לכן גם פעולות שנראות תמימות למראה, יכולות, בהעדר טיעונים נכונים וראיית העתיד – להוות מכשול שאין חזרה ממנו.

ביטול צוואה

ישנם מצבים בהם לא רק שניתן להתנגד לקיומה של צוואה ולהביא לביטולה, אלא רצוי ונכון לעשות זאת. על פניו, הדרך החוקית הקלה לקבל הון ללא עמל, הוא בדרך של צוואה. כגודל פשטות הדרך – כך גודל הפיתוי לפעול עוד בחיי המצווה, לכך שתערך צוואה המטיבה עם מי שפעל למענה.

לכן, בכל מקרה בו קיים ספק בדבר אמיתות הצוואה ובכל מקרה בו קיים יורש על פי דין או על פי צוואה אחרת שמוצא עצמו מקופח מתוכן הצוואה האחרונה שהתגלתה – מומלץ לו לבחון את כל האלמנטים החוקיים הנדרשים כדי להרכיב ולייצב צוואה תקפה, אלמנטים שבמקרים רבים ניתן למצוא בהם כאלה אשר מאפשרים לפעול להתנגדות לצוואה ולפסילתה.

המצבים המאפשרים ביטול צוואה הינם רבים, וכוללים שלוש קטגוריות מרכזיות: אלמנטים התלויים במוריש, אלמנטים התלויים בצוואה ואלמנטים ניסוחיים.

עילות לביטול צוואה

אלמנטים התלויים במוריש

כדי שצוואה תהיה כשרה ותקפה, צריכים להתקיים אלמנטים רבים, , התלויים בנסיבות חיצוניות, כגון מצבו הקוגניטיבי של המוריש ונסיבות כתיבת הצוואה.

במסגרת זו נכללות עילות הפסלות הנוגעות לכשירות המצווה, יכולתו להבחין בטיבה של צוואה, מעורבות הזוכים בצוואה בעריכתה והשפעה בלתי הוגנת של מי מהזוכים על המצווה, לצורך עריכת הצוואה. יש לבחון קיומם או העדרם של אלמנטים אלה בכל הנסיבות הסובבות את עריכת הצוואה.

בפן המהותי, העילות המרכזיות הן:

שהמצווה לא הבחין בטיבה של צוואה – דהיינו מדובר במצווה, שמבחינה קוגניטיבית, לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, כאשר מדובר בעיקר בהעדר הבנה באשר להיקף רכושו ולמשמעות הצוואה על קרוביו.

השפעה בלתי הוגנת על המצווה – מדובר במציאות בה הזוכה על פי הצוואה, משפיע על המצווה לערוך הצוואה באופן בלתי הגון. סממן ברור להשפעה שכזו, מצויה במצבים בהם הזוכה מנתק את המצווה מסובביו או מספק צורך חשוב שהמצווה זקוק לו.

מעורבות בעריכת הצוואה – כל סיוע בכתיבת צוואה, יכול לעלות לכדי מעורבות, כאשר מרמת מעורבות מסוימת ומעלה – הדבר יכול להביא לפסילת הצוואה. כך, אפילו העברת תוכן הצוואה לעורך דין צוואות ובוודאי נוכחות בעת עריכת הצוואה, יכולים להביא לפסילת הצוואה.

אונס, איום, טעות וכו’ – ישנן עילות התנגדות מהותיות רבות, כאשר ההכרעה האם קמה עילה כאמור יכולה להתברר אף מנסיבות חיצוניות לצוואה ובראיות חיצוניות.

אלמנטים התלויים בצוואה

כדי שצוואה תהא כשרה עליה להיות תקינה על פי הוראות חוק הירושה ולכלול אלמנטים נדרשים, אשר בלעדיהם המסמך אינו נחשב כלל כצוואה או שתוכנה אינו בר ביצוע. האלמנטים הנוגעים לכשירות המסמך כצוואה הינם אלמנטים שבצורה, כגון דרישות העדים, הצהרות המצווה והעדים וכד’.

בפן הצורני, הסיבות המרכזיות לביטול צוואה הן:

זהות הכתב – בין בכתב יד של המצווה בצוואה המתאימה ובן בכל דרך כתיבה אחרת, ובהעדר כתב – בדיקת קיומה של צוואה בעל פה כמו גם אפשרות להתייחסות לאלמנטים מוסרטים ומוקלטים כצוואה.

העדים – במסגרת זו יש לבחון קיומם של עדים מספיקים, כשירות העדים, הפעולות שנעשו בפני העדים והפעולות שהעדים עצמם עשו כמתחייב על פי חוק. ישנם מצבים שלכאורה מתקיימות הנסיבות הנדרשות מהעדים אולם ניתן להציג פגם צורני במהותם.

גמירות דעת בצוואה – מהות חשובה היא גמירות דעתו של המצווה בעריכת צוואתו, דהיינו גם אם לכאורה התקיימו נסיבות טכניות הצביעות על קיומה של צוואה, הרי בראיות, בין פנימיות לצוואה ובין חיצוניות לה, ניתן להצביע על העדר גמירות דעת לבצע פעולת צווי, וממילא אפשרות לביטול הצוואה ולהתנגדות לקיומה.

קיומה של חוות דעת רפואית – נדרשת, בעיקר כאשר מדובר במצווה המרותק למיטתו, דהיינו מתקשה בתנועה ובוודאי מאושפז, במצבים בהם מדובר בצוואה נוטריונית.

פגמים צורניים – הכוללים את כל הוראות חוק הירושה בכל ארבעת צורות עריכת הצוואה. בכל מקרה של פגם צורני בצוואה, ישנה אפשרות להפוך את נטל הבאת הראיות ובמידה מהותית אף את נטל ההוכחה. עניין הנטלים הוא עניין קריטי בהליכי התנגדות ויש בו כדי להטות את הכף.

אלמנטים ניסוחיים

תוכן הצוואה אמור להיות כתוב בהתאם להוראות חוק הירושה, כך שלעיתים ניסוחים תמימים כגון מתן זכות בחירה לזהות היורש או היקף העיזבון, מתבררים כניסוחים שחוק הירושה אינו מאפשר אותם וההוראה למעשה בטלה.

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדויות לצו קיום צוואה מהוות את עיקר ההליכים המתנהלים, בענייני ירושה בבית המשפט למשפחה.

כתב התנגדות לצוואה – פרוצדורה

התנגדות לצוואה מוגשת לאחר שזוכה על פי הצוואה הגיש את הבקשה לקיום לרשם לענייני ירושה. הגשת צו קיום צוואה גוררת פרסום הדבר בעיתון יומי. ממועד פרסום הבקשה בעיתון וברשומות עומדים לרשות המתנגד ארבעה עשר יום כדי להגיש את כתב ההתנגדות לצו קיום הצוואה. בפועל, כל עוד לא ניתן הצו, ישנה אפשרות להגשת כתב התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה. ההתנגדות לצוואה מוגשת למשרדי הרשם לענייני ירושה ויש לתמוך אותה בתצהיר המאמת את העובדות הכלולות בה. רשם הירושה, מעביר את בקשת ההתנגדות לצוואה לבית המשפט למשפחה לצורך ניהול ההליך המשפטי בעניינה.

תוכן ההתנגדות לצו קיום צוואה

כתב התנגדות לצוואה, אמור להכיל את הטענות אשר על בסיסן מבוקש לפסול את הצוואה או לדחות את הבקשה לקיומה.

הליך התנגדות לצו קיום צוואה, הינו הליך מורכב הדורש מחשבה ארוכת טווח, תוך התחשבות בכל האלמנטים העשויים להביא לביטול צוואה ולהתנגדות לקיומה.

מלבד המרכיבים הצוואתיים והנסיבות החיצוניות לצוואה אשר יש כמובן להתייחס אליהם במסגרת הליך ההתנגדות לצוואה – קיים משקל מעשי רב לשאלת הנטלים והחזקות, אשר יש בהם כדי להביא לפסילת צוואה ולהתנגדות לקיומה, גם במצבים בהם אין די בבחינת האלמנטים החיצוניים והפנימיים כדי להביא לביטול הצוואה.

ניהול הליך התנגדות לצוואה

ניהול הליך התנגדות לצוואה בבית המשפט למשפחה מכיל מרכיב ייחודי שאינו מצוי בשאר ההליכים המשפטיים והוא שהעד המרכזי, האדם אשר ההליך נוגע אליו – המצווה, כבר אינו בין החיים ואינו יכול להביע דעתו ולהעיד על שאירע. עובדה מרכזית זו, משליכה ומבחינה הליכים אלה מהליכים אחרים, שכן מציאות זו יצרה נטלים וחזקות אשר בתכנון אסטרטגי נכון של ניהול ההליך, ניתן באמצעותם להגדיל משמעותית את הסיכויים לזכייה.

לכן, בכל תכנון הליך של התנגדות לצו קיום צוואה, על עורכי הדין לבנות תחילה לבנות מפת דרכים ברורה הצופה פני עתיד בכל האלמנטים הנדרשים, הן הצוואתיים, הן אלו הנוגעים לנסיבות החיצוניות לצוואה והן הניהוליים.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה