ירושה על פי דין

כאשר נפטר אדם ללא צוואה, קובע חוק הירושה את זהות יורשיו בירושה על פי דין.

חוק הירושה קובע שלושה ענפי ירושה מרכזיים (המכונים “פרנטלות”) בעת חלוקת ירושה ללא צוואה.

בן או בת הזוג יורשים עם כל ענף, אולם חלקם בירושה בהיעדר צוואה שונה מענף לענף.

הכלל הוא – שרק ענף אחד יורש. כאשר קיימים יורשים בענף הראשון – הם יורשים את כל העזבון, כאשר אין יורשים בענף הראשון אולם קיימים יורשים בענף השני – הם אלו שיורשים את כל העזבון וכך אף בנוגע לענף השלישי.

הענף הראשון – הוא ענף הצאצאים.

כאשר קיימים צאצאים – אלו יורשים את מלוא העזבון.

החלוקה היא בין הצאצאים הישירים בשווה, כך שאם מי מהם אינו בין החיים בעת פטירת המוריש – יתחלק חלקו בין צאצאיו הוא וכך הלאה.

כאשר לנפטר בן זוג בחיים וקיימים יורשים בענף הראשון – יירש בן הזוג מחצית מהעזבון והמחצית השניה תחולק בין צאצאיו.

 

הענף השני – כולל את הורי הנפטר וצאצאיהם.

ככל שאין אף יורש בענף הראשון, עוברים לענף השני.

במקרה של הפעלת הענף השני – עזבונו של הנפטר מחולק בין הוריו בשווה.

ככל שהוריו של הנפטר אינם בין החיים בעת פטירתו – יועבר עזבונו בחלקים שווים לצאצאי כל הורה שנפטר, מחצית לצאצאי אבי הנפטר ומחצית ולצאצאי האם הנפטרת.

כאשר לנפטר בן זוג בחיים וקיימים יורשים בענף השני – אזי ככל שהיורשים הם הורים, יקבל בן הזוג מחצית וההורים מחצית וכאשר בנמצא רק אחים של הנפטר דהיינו צאצאי ההורים – יירש בן הזוג שני שליש מן העזבון.

 

הענף השלישי – הוא ענף הורי ההורים.

ככל שאין אף יורש בענף הראשון ובענף השני – עוברים לענף השלישי.

בענף זה חל עקרון דומה לזה החל בענף השני, כאשר עזבונו של הנפטר מתחלק בין ארבעת הורי ההורים ובאם מי מהם אינו בין החיים עובר חלקו לצאצאיו.

אף בענף זה יורש בן הזוג של הנפטר שני שליש מן העזבון ואילו הורי ההורים וצאצאיהם – שליש.

 

בן זוג – יורש כמפורט לעיל. בנוסף לכך – במצב בו אין בנמצא צאצאים או הורים – יורש בן הזוג אף את מלא הזכויות בדירה בו התגורר יחד עם המנוח בשלוש השנים האחרונות לחייו וכן את המטלטלין המשמשים את דירת המגורים ומכונית הנוסעים.

 

באין יורשים על פי דין – כאשר לא נמצא אף יורש באף ענף, זכאית המדינה לרשת.

היורשים על פי דין רשאים להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה, וצו זה יצהיר על זהותם של היורשים.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה