ירושה

אין אדם שאינו נושק לתחום הירושה לפחות פעם בחייו, בין כיורש ובין כמוריש.

חוק הירושה וכל ההלכות הכרוכות בו, מתייחס, בעיקרו, לשתי סיטואציות מרכזיות, האחת – מהפן של המוריש דהיינו כל הקשור להורשה והשניה מהפן של היורש דהיינו כל הקשור לירושה.

כמוריש – דן חוק הירושה בכל ההיבטים של עריכת צוואה, הזכות להוריש וזהות היורשים.

כיורש – דן חוק הירושה בזהות היורשים על-פי דין, תוקף צוואה וניהול העיזבון.

עריכת צוואה

צוואה, הינה כלי רב עוצמה אשר מאפשר לאדם להמשיך ולשלוט בחיים לאחר פטירתו. שליטה זו יכולה להיות בדרגה הפשוטה של קביעת זהות היורשים, ובפן המורכב – כלי שעימו יכול אדם לקבוע את דרך חייו של האחר, מעין יד ארוכה של המת מן הקבר.

בצד הוראות שליטה, כגון תנאים של הורשה, חיוב לביצוע פעולות או נקיטת דרך חיים כתנאי לקבלת הירושה, ניתן לכלול בצוואה אף הוראות רחבות הנוגעות למימוש אידאות של המוריש ולהגנה על הצוואה עצמה מפני תקיפתה.

 על כל האמור ראה בפרקים הדנים בצוואה ובעריכתה.

תיכנון מס בירושה

במקרים רבים, יכול המוריש לנקוט בסדרת פעולות אשר יש בהן כדי להסיר חיובי מיסוי צפויים. הדבר יכול להתבצע בדרך של תכנון צוואה, הקמת נאמנויות וקביעת הוראות אשר יש בהן כדי לאפשר ליורשים לנקוט בדרכים אשר ימנעו מהם תשלום מס בהורשה ובהעברת רכוש לאחרים.

ראה, בפרק הדן בתכנוני מס בהורשה.

התנגדויות לצוואה

ההליכים הנפוצים ביותר בבית המשפט, עוסקים בהתנגדויות לצוואה.

מציאות החיים מלמדת, כי במקרים לא מעטים, צוואות נערכות במועדים ובאופנים המאפשרים התנגדות לה ומביאים לפסילתה.

מעשית, צוואות רבות נערכות עת המצווה בגיל מתקדם, כאשר במציאות הרפואית האופפת אותו יש כדי לערער את יכולתו להבחין בטיבה של צוואה. לעיתים הצוואה נערכת במציאות אשר יכולה לבסס טענות כגון השפעה בלתי הוגנת, מעורבות, טעות, אשר בכל אחת מהן יש כדי להביא לפסילת הצוואה.

חשוב לבחון האם הצוואה מכילה פגמים צורניים, כאלה אשר יש בהם כדי להביא להעברת הנטל, מצב בו המתנגד לצוואה יכול לפסול אותה בהתבסס על טיעונים פורמאליים הנוגעים לנטלים משפטיים.

ירושה – מציאות משפטית מורכבת

חוק הירושה והפסיקה הענפה שהתגבשה במהלך השנים, מביאה לכך – שכל הליך הנוגע לירושה על פי צוואה, הן התנגדות לקיום צוואה, הגנה כנגד התנגדות, סכסוכי ירושה, פרשנות צוואה וקיומה וכד’ – מכילים רובדים רבים – הן אלו הנראים לעין והן אלו הסמויים.

במקרים לא מעטים, מציאות שנראית על פניה כברורה או בעייתית, יכולה לקבל פרשנות שונה לחלוטין ברובד המשפטי העמוק יותר.

לכן כל מקרה מצדיק בדיקה מעמיקה במסגרתה ניתן לבחון האם מה שנראה לעין יכול להתפרש בהיפוך מוחלט בבנייה משפטית נכונה.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה