רצחת, חמקת, ירשת – מעריב

יובב אלגואטי רצח באכזריות את אימו, ד”ר ארינה מרגוליס ולאחר מכן ניסה לרצוח גם את אחיו לעיני אישתו. טענת חוסר שפיות חילצה אותו מהרשעה בטוחה על המעשים. כשנה וחצי לאחר המעשה, הגיש הרוצח לרשם הירושות בקשה לרשת את כל רכוש אימו. אלגואטי התבסס על סעיף בחוק הירושה, על פיו אדם צריך להיות מורשע בכדי שתישלל ממנו הזכות לירושת הקורבן. עו”ד בעז קראוס שייצג את אחיו של הרוצח, פנה בבקשה לשינוי חקיקה במטרה לתקן את הפירצה בחוק המאפשרת למצב כזה להתקיים.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה