מדריך למוריש וליורש – ידיעות אחרונות

מאילו טעויות בסיסיות יש להמנע כאשר כותבים צוואה, איך מבטיחים שקרובי משפחה אחרים לא יטרפדו אותה ומה קורה כאשר המוריש הותיר אחריו חובות?

מגזין “ממון” ידיעות אחרונות 17.06.2009