אישתך או הירושה – ידיעות אחרונות

כאשר אחד מנכדיה של המורישה, נישא בניגוד לרצונה, ניתקה עימו המורישה כל קשר. לאחר פטירתה, הסתבר כי בצוואתה הורישה לו מחצית מכל רכושה, בתנאי שיתגרש (או יתאלמן) מאישתו.

הנכד פנה באמצעות משרד עו”ד בעז קראוס לבית המשפט, בבקשה לביטול הצוואה בטענה שתנאי הצוואה אינם מוסריים.

ידיעות אחרונות, 21.01.2010

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה