מיסוי ירושה

בישראל אין מס ירושה, שכן חוב “מס עזבון” בוטל ולא הושב עד כה.

לפיכך, הורשת נכסים בישראל אינה כרוכה בתשלום מס ישיר בגין עצם ההורשה, אולם יכולים לחול חיובי מס בגין פעולות הכרוכות במימוש העיזבון.

קיימת חשיבות רבה בתכנוני הורשה נאותים, שכן תכנונים אלה עשויים למנוע חיובי מס.

חוק הירושה הישראלי, מאפשר עריכת הסכם בין יורשים, באופן שההסדר עצמו נחשב כחלק מהליך ההורשה. כמו כן, ניתן לבצע הסתלקויות לטובת אחרים, באופן שיהווה חלק מהליך ההורשה.

בדרך זו, העברת הנכסים בין היורשים באופן שונה מהאמור בצו הירושה או בצו קיום הצוואה – מונע תשלומי מס.

במצבים בהם היורשים או המורישים בעלי נכסי מקרקעין או זכויות המסווגות ככאלה או תושבים זרים – יש חשיבות לבדיקת דרך ההורשה, בהיבטים של אמנות וחוקי המס המחילים את דין הרלוונטי להליך ההורשה או ליורשים.

חשיבות רבה קיימת אף להליך קיום הצוואה או צו הירושה, בהיבט של זהות היורשים והשפעה על קביעתם בכדי להעביר את העזבון ישירות לגורם הנדרש, ובכך למנוע חיובי מס כפולים.

תשומת הלב אף לכל הנוגע להקמת “נאמנויות” בחייו של המוריש, דבר המאפשר העברת הנכסים שלא בדרך של הורשה, על כל המשתמע מכך.

משרדנו מתמחה בכל הנוגע לתכנון צוואה במצבים המפורטים, תוך בניית מסגרות הורשה אשר פותרים מראש מצבים בעייתיים צפויים.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה