סכסוכי ירושה

מציאות החיים מלמדת, כי אחת הדרכים היותר שכיחות להתעשר, היא לרשת. בשונה מכרטיסי הגרלה למיניהם, הירושה – נמצאת לפתחם של רבים.
מכאן, לעיתים, קצרה הדרך לסכסוכי ירושה ולסכסוכי ירושה בין אחים או בין יורשים אפשריים אחרים.

חוק הירושה, מאפשר העברת עזבונו של אדם לאחרים, בשני אופנים מרכזיים –
האחד – בצוואה והשני – בירושה על פי דין.

במצב של ירושה על פי דין, כאשר אדם הולך לעולמו ולא נקט בכל פעולה ביחס לציווי עזבונו, יחולק עזבונו בין קרוביו לפי מפתח הפרנטלות, כלומר לפי סדר קירבה למנוח. העקרון הוא שכל עוד יש יורשים מפרנטלה קודמת, הם תמיד יהיו עדיפים על יורשים מפרנטלה רחוקה יותר.

הפרנטלה הקרובה ביותר הוא ענף הצאצאים, הענף הבא אחריו הוא ענף ההורים וצאצאיהם והענף האחרון הוא הורי הורים וצאצאיהם.    בן הזוג של הנפטר יורש עם כל ענף אולם בחלקים שונים.

במצב של הורשה על פי דין, סכסוכי ירושה הם נדירים. הם מתקיימים בעיקר כאשר קיים צאצא לא מוכר שצץ לאחר פטירת המוריש, או בסיטואציה בה אדם שטוען כי התגורר עם המוריש כבן זוג לפני פטירתו וכי הוא זכאי לרשת אותו כידוע בציבור של המוריש.

אולם סכסוכי הירושה העיקריים, נולדים כאשר קיימת צוואה שהמוריש ערך בחייו.

עריכת צוואה מלמדת, בדרך כלל, שהמצווה מעוניין לחרוג מחלוקת הירושה על פי דין וחפץ כי עזבונו יועבר ליורשים אחרים או בחלקים אחרים.

עצם העובדה שמי מיורשיו הטבעיים של המוריש, מוצא את עצמו במצב בו חלקו בירושה פחת או נשלל לחלוטין – די בה במקרים רבים, כדי להביא לסכסוך ירושה.

סכסוך ירושה במציאות זו הינו לעיתים סכסוך ירושה בתוך המשפחה, כמו סכסוך ירושה בין אחים או קרובים אחרים, ולעיתים הוא בין זרים לחלוטין מבחינת הקירבה המשפחתית, כגון סכסוך ירושה בין שכנים או בין חברים.

סכסוכי ירושה מפאת קיומה של צוואה

במאמר זה נתרכז בסכסוכי ירושה מפאת קיומה של צוואה, ובמורה נבוכים קצר שיסייע לנו לבחור את הדרך הנכונה כמו גם את סיכויי ההצלחה בסכסוך ירושה שכזה:

תקינות הצוואה עצמה

ראשית יש לבחון את הצוואה עצמה. בישראל קיימים ארבעה סוגים של צוואות, כאשר לכל סוג צוואה כללי בדיקה ותקיפה שונים. סוגי הצוואות הם – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

הדבר הראשון אותו יש לבחון, הוא האם מתקיימים בצוואה הפרמטרים החוקיים הנדרשים, כאשר חוק הירושה מבחין בין תנאים יסודיים לתנאים צורניים.  העדרו של תנאי יסודי די בו לכשעצמו כדי לפסול את הצוואה.

פגמים צורנייים בצוואה

הדבר השני אותו יש לבחון, הוא קיומם של פגמים צורניים בצוואה. בשונה מהעדרו של תנאי יסודי בצוואה שהוא דבר שאינו שכיח, קיומם של פגמים צורניים בצוואה הוא דבר שכיח הרבה יותר.    אם ימצא פגם צורני בצוואה, ופגם שכזה שונה בכל סוג של צוואה, מהווה הדבר בסיס חשוב ביותר לתקיפת הצוואה.

חזקות שונות: תלות והשפעה

הדבר השלישי אותו יש לבחון, קיומן או העדרן של חזקות שונות, כמו תלות, יחסי אמון וכו’, המקימים חזקה בדבר קיומה של עילת פסלות, לרבות עילת פסלות המקימה חזקה להשפעה בלתי הוגנת.

מצבו הבריאותי של המצווה בעת כתיבת הצוואה

הדבר הרביעי אותו יש לבחון, הוא המצב הרפואי בו מצוי היה המצווה בעת עריכת צוואתו, יכולתו להבחין בטיבה של צוואה ובעיקר בפרמטרים הנדרשים לצורך עריכת צוואה שהם יחודיים ושונים מפרמטרים הנדרשים לפעולות אחרות.

מגוון עילות התנגדות עפ”י חוק הירושה

הדבר החמישי השישי והשביעי וכו’ – הוא בחינת עילות התנגדות שונות המצויות בחוק הירושה, כמו מעורבות, טעות והטעיה, העדר גמירות דעת וכו’. עניינים אלו צריכים להיבחן בעיניים מקצועיות ולאחר סקירת ובדיקת כל העובדות הסובבות את המקרה.

משרד עורכי דין בעז קראוס: ייצוג משפטי בסכסוכי ירושה

משרד עורכי דין בעז קראוס עוסק בתחום דיני הירושה בלבד.  עיקר מיקוד המשרד הוא בניהול תיקי התנגדות לצוואות – הן בפן תקיפת הצוואות והן בפן ההגנה על צוואה מפני תקיפה.

משרדנו אף היה מעורב בתקדימים משפטיים בתחום זה, כגון הלכת החוטים השזורים, אשר אפשרו ומאפשרים לתקוף צוואות ולהביא סכסוכי ירושה למצב של זכיה, גם כאשר הבסיס של כל פרמטר וכל עילה בפני עצמם אין בהם די אלא בשזירתם יחד, ועל כך שם ההלכה, “חוטים שזורים”.

היכולת לתקוף צוואות בסכסוכי ירושה, היא היכולת אף להגן על צוואות בסכסוכי ירושה מפני תקיפת הצוואה, שכן הידיעה מה וכיצד לתקוף מאפשרת לדעת כיצד להתגונן ומהן הפעולות שכדאי וצריך לבצע כדי להגן על הצוואה גם לאחר פטירתו של המצווה.

לסיכום, סכסוכי ירושה, סכסוכי ירושה בין אחים וסכסוכי ירושה בין אחרים – יכולים להגיע לתוצאה הרצויה, רק באם ינקטו הפעולות הנכונות בסבך האפשרויות הידועות והפחות ידועות בתחום זה.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה