עריכת צוואה

חוק הירושה הישראלי מאפשר עריכת צוואה ביחס לכל עזבונו של המצווה.

בישראל אין חלקים משוריינים לבן זוג או לצאצאים, והמוריש יכול לתת הוראות ביחס לכל עזבונו, מבלי להיות מחויב להשאיר חלק מהעזיבון ליורשים על-פי דין.

כאשר עורך את הצוואה מוריש שהינו בעלים של סוגי נכסים שונים – יש חשיבות לעריכת צוואה תוך התאמה להוראות החוק הנוגעות למימוש או להעברת נכסים אלה.

יש להקפיד בעת עריכת הצוואה, כי הצוואה תערך על-פי הדין אשר יחול בעת מימוש הצוואה ביחס לנכסים המפורטים בה, וכן תוך התייחסות לאפשרות של היורשים לבצע העברות של הנכסים בין היורשים או לצדדים אחרים ללא חיובי מס או מניעות אחרות.

לעיתים, יש צורך במנגנונים ייחודים בצוואה, כגון – במצב בו אחד היורשים צפוי להיות נתבע על ידי נושים אחרים, ויש צורך למנוע מאותם נושים את האפשרות לגעת בנכסי הירושה אותם יקבל בעתיד, או מצבים בהם אחד היורשים מוגבל, ויש צורך במנגנונים אשר יבטיחו ויגנו על חלקו של אותו יורש מוגבל.

חוק הירושה מכיר בארבע סוגים שונים של צוואות:

צוואה בכתב יד – צוואה אשר נערכת כולה בכתב ידו של המצווה.

צוואה בעדים – צוואה אשר יכולה להערך אף בהדפסה אולם צריכה להיחתם

בפני שני עדים.

צוואה בפני רשות – צוואה שנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון.

צוואה בעל פה – צוואה הנערכת בעל פה, בפני שני עדים, במצב בו אדם צופה פני מוות.

הצוואה הפשוטה ביותר לעריכה, היא הצוואה בכתב יד. אדם יכול לכתוב בכתב ידו את רצונו באשר לכל שיעשה ברכושו לאחר פטירתו.

להרחבה בדבר התנאים לעריכת כל צוואה, ראה בפרק הדן בצוואה

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות, ובמיוחד צוואות אשר דורשות מנגנונים מיוחדים של תכנוני הורשה, תכנוני מס, תנאים בצוואה והגנה במקרים של מצבים בעייתיים.

פורסם בקטגוריה מאמרים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.