התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדויות לצו קיום צוואה מהוות את עיקר ההליכים המתנהלים, בענייני ירושה, בבית המשפט למשפחה.

כתב התנגדות לצוואה - פרוצדורה

התנגדות לצוואה מוגשת לאחר שזוכה על פי הצוואה הגיש את הבקשה לקיום לרשם לענייני ירושה.

הגשת צו קיום צוואה – גוררת פרסום הדבר בעיתון יומי. ממועד פרסום הבקשה בעיתון וברשומות – עומדים לרשות המתנגד ארבע עשר יום כדי להגיש את כתב ההתנגדות לצו קיום הצוואה.

בפועל, כל עוד לא ניתן הצו, ישנה אפשרות להגשת כתב התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה.

ההתנגדות לצוואה מוגשת למשרדי הרשם לענייני ירושה ויש לתמוך אותה בתצהיר המאמת את העובדות הכלולות בה.

רשם הירושה, מעביר את בקשת ההתנגדות לצוואה לבית המשפט למשפחה לצורך ניהול ההליך המשפטי בעניינה.

תוכן ההתנגדות לצו קיום צוואה

כתב התנגדות לצוואה, אמור להכיל את הטענות אשר על בסיסן מבוקש לפסול את הצוואה או לדחות את הבקשה לקיומה.

הליך התנגדות לצו קיום צוואה, הינו הליך מורכב הדורש מחשבה ארוכת טווח, תוך התחשבות בכל האלמנטים העשויים להביא לביטול צוואה ולהתנגדות לקיומה.

מלבד המרכיבים הצוואתיים והלבר צוואתיים אשר יש, כמובן, להתייחס אליהם במסגרת הליך ההתנגדות לצוואה – קיים משקל מעשי רב לשאלת הנטלים והחזקות, אשר יש בהם כדי להביא לפסילת צוואה ולהתנגדות לקיומה – גם במצבים בהם אין די בבחינת האלמנטים החיצוניים והפנימיים כדי להביא לבטלותה.

ניהול הליך התנגדות לצוואה

ניהול הליך התנגדות לצוואה בבית המשפט למשפחה – מכיל מרכיב יחודי שאינו מצוי בשאר ההליכים המשפטיים, והוא – שהגורם המרכזי, העד המרכזי, האדם המרכזי אשר ההליך נוגע אליו – המצווה, כבר אינו בין החיים ואינו יכול להביע דעתו ולהעיד על שאירע.

עובדה מרכזית זו, משליכה ומאבחנת הליכים אלה מהליכים אחרים, שכן מציאות זו יצרה נטלים וחזקות אשר בתכנון אסטרטגי נכון של ניהול ההליך – ניתן להגדיל משמעותית את הסיכויים לזכייה בהליך.

לכן, בכל תכנון הליך של התנגדות לצו קיום צוואה, יש תחילה לבנות מפת דרכים ברורה הצופה פני עתיד בכל האלמנטים הנדרשים, הן הצוואתיים, הן הלבר צוואתיים והן הניהוליים.

סגור לתגובות.