עילות לביטול צוואה

עילות לביטול צוואה, נובעות ממספר מוקדים הנוגעים לעריכת הצוואה ולניסוח הצוואה, והם בעיקרם – עילות צורניות, הנוגעות לתוקף הצוואה כמסמך צוואה ועילות מהותיות הנוגעות לתוכן הדברים הנכתבים ולנסיבות כתיבתם.

בפן הצורני, הסיבות המרכזיות לביטול צוואה הן –

זהות הכתב – בין בכתב יד של המצווה בצוואה המתאימה ובן בכל דרך כתיבה אחרת, ובהעדר כתב – בדיקת קיומה של צוואה בעל פה כמו גם אפשרות להתייחסות לאלמנטים מוסרטים ומוקלטים כצוואה.

העדים – במסגרת זו יש לבחון קיומם של עדים מספיקים, כשירות העדים, הפעולות שנעשו בפני העדים והפעולות שהעדים עצמם עשו כמתחייב על פי חוק. ישנם מצבים שלכאורה מתקיימות הנסיבות הנדרשות מהעדים אולם ניתן להציג פגם צורני במהותם.

גמירות דעת בצוואה – מהות חשובה היא גמירות דעתו של המצווה בעריכת צוואתו, דהיינו גם אם לכאורה התקיימו נסיבות טכניות הצביעות על קיומה של צוואה, הרי בראיות, בין פנימיות לצוואה ובין חיצוניות לה, ניתן להצביע על העדר גמירות דעת לבצע פעולת צווי, וממילא אפשרות לביטול הצוואה ולהתנגדות לקיומה.

קיומה של חוות דעת רפואית – נדרשת, בעיקר כאשר מדובר במצווה המרותק למיטתו, דהיינו מתקשה בתנועה ובוודאי מאושפז, במצבים בהם מדובר בצוואה נוטריונית.

פגמים צורניים – הכוללים את כל הוראות חוק הירושה בכל ארבעת צורות עריכת הצוואה.

הפיכת הנטל – בכל מקרה של פגם צורני בצוואה, ישנה אפשרות להפוך את נטל הבאת הראיות ובמידה מהותית אף את נטל ההוכחה. עניין הנטלים הוא עניין קריטי בהליכי התנגדות, ויש בהם כדי להטות כף.

בפן המהותי, העילות המרכזיות הן –

שהמצווה לא הבחין בטיבה של צוואה – דהיינו מדובר במצווה, שמבחינה קוגנטיבית, לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, כאשר מדובר בעיקר בהעדר הבנה באשר להיקף רכושו ולמשמעות הצוואה על קרוביו.

השפעה בלתי הוגנת על המצווה – מדובר במציאות בה הזוכה על פי הצוואה, משפיע על המצווה לערוך הצוואה באופן בלתי הגון. סממן ברור להשפעה שכזו, מצויה במצבים בהם הזוכה מנתק את המצווה מסובביו או מספק צורך חשוב שהמצווה זקוק לו.

מעורבות בעריכת הצוואה – כל סיוע בכתיבת צוואה, יכול לעלות לכדי מעורבת, כאשר מרמת מעורבות מסוימת ומעלה – הדבר יכול להביא לפסילת הצוואה.

כך, אפילו העברת תוכן הצוואה לעורך דין צוואות ובוודאי נוכחות בעת עריכת הצוואה, יכולים להביא לפסילת הצוואה.

אונס, איום, טעות וכו' – כמפורט בהמשך הדברים, ישנן עילות התנגדות מהותיות רבות, כאשר ההכרעה האם קמה עילה כאמור – יכולה להתברר אף מנסיבות חיצוניות לצוואה ובראיות חיצוניות.

 

סגור לתגובות.