צוואה שנשתכחה

מה תוקפה של צוואה שנשכחה וכבר אינה רלוונטית?

המונח “צוואה שנשתכחה” מתייחס לצוואה שאדם ערך במהלך חייו, אך נסיבות חייו שהשתנו, פרק הזמן שחלף מאז שערך אותה, שינויים שחלו במערכת היחסים שלו עם קרוביו ועם היורשים מצוואתו האחרונה וכן האופן בו נהג לדבר על יורשיו ועל אופן חלוקת רכושו בשלב מאוחר יותר – מלמדים כולם כי שכח שערך את הצוואה, וסביר ביותר כי לו היה זוכר את קיומה – ודאי היה מבטל או משנה אותה.

לאחרונה ניתן פסק דין בתיק שבו ייצג משרדנו, שבו בוטלה צוואתו של אדם מחמת “שנשתכחה ממנו” (ת”ע 1257-04-19, כב’ סגנית הנשיאה הש’ מירה דהן, מיום 30.9.21). בתיק המדובר משרדנו ייצג את בנו (היחיד) של המנוח שעתר לבית המשפט בהתנגדות לבקשה לקיום הצוואה של אביו בטענה שמדובר בצוואה ישנה מאוד שהאב שכח שערך אותה, צוואה שנערכה ע”י האב לטובת חמשת אחיו עוד טרם נוצר הקשר בינו לבין בנו.
הקשר בין הבן ואביו נוצר לראשונה כשהבן היה בשנות העשרים לחייו ונמשך עשרות שנים ועד לפטירתו של האב.

במועד עריכת אותה צוואה האב המנוח עבד במחלקת ניסויי טיסה בחיל האוויר ונוכח מסוכנות התפקיד ניתנה לעובדי המחלקה הנחייה לערוך צוואות. המנוח היה אז בן 46 בלבד ובאותה העת כל בני משפחתו היו חמשת אחיו. על כן, ערך צוואה לטובתם. השנים חלפו וחייו של האב השתנו לבלי היכר: נוצר קשר בינו ובין בנו, הבן התחתן ונולדו לו 3 ילדים, המנוח היה בקשר הדוק וחם עם הבן והנכדים במשך למעלה מעשרים שנה.

את הצוואה הישנה שערך עשרות שנים לפני כן, כפי הנראה, שכח. אלמלא אותה צוואה ישנה הבן יורש את כל עזבון אביו, בהתאם לחוק הירושה.

דא-עקא, כי על-פי החוק הקיים היום בישראל, צוואה תבוטל רק במצב בו המצווה פעל באופן אקטיבי לצורך ביטולה, אם על ידי מסמך ביטול, אם על ידי השמדת הצוואה ואם על ידי עריכת צוואה חדשה.

מציאות החיים, כאמור, מלמדת, כי צוואה יכולה להישכח. צוואות נערכות פעמים רבות בנסיבות שחלוף השנים הופך את הוראות הציווי בהן לבלתי רלוונטיות ואף מעוותות.

ביטול הצוואה

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את התנגדות הבן וביטל את הצוואה. משמעות תוצאה זו היא שניתן צו ירושה אחר המנוח והבן יורש את כל עיזבונו.

בית המשפט קבע בפסק הדין כי לשם קיום רצונו האחרון של המנוח את שייעשה ברכושו אין לבחון אך את לשון הצוואה שהוגשה לקיום ויש לבחון את הנסיבות החיצוניות שהיו באותה העת.

וכך נקבע בפסק הדין:

“בחינת נסיבות חייו של המנוח, מצבו המשפחתי של המנוח בעת עריכת הצוואה בשנת 1986, חידוש הקשר עם בנו ועם ילדיו (הם נכדי המנוח), בחינת תום הלב של הצדדים, בחינת סבירות ההכרעה ושיקולי צדק כפי שעולה מהעדויות הרבות שיפורטו להלן מובילה למסקנה כי זהו המקרה בו על בית המשפט לנקוט בדרך הפרשנות במובנה הרחב, תוך זליגה לנסיבות והתמונה הכוללת, הכל על מנת ליישם רצונו של המנוח”.

המקרים בהם בוטלה צוואה ע”י בית המשפט מעילה זו הינם בודדים, אך במשרדנו אין זה המקרה הראשון.

בתיק נוסף שבו ייצג משרדנו (תיק עיזבונות 2640-06-18 בפני כב’ הש’ אליה נוס), אדם ערך צוואה בצעירותו, עת התגרש מאשתו וחפץ להבטיח כי באם ילך לבית עולמו בטרם יוסדר הגט – לא תירש היא את רכושו אלא אחיו. לימים, נישא אדם זה ונולדו לו ילדים, חלפו עשרות שנים והאדם שכח מהצוואה שערך.

בית המשפט למשפחה השתכנע בטענתנו כי מדובר בצוואה שנשתכחה מהמצווה וכי קיומה של צוואה זו – לא רק יעמוד בסתירה מוחלטת לרצון המצווה אלא אף יביא לתוצאה מוסרית בלתי מתקבלת על הדעת, ועל כן קבע כי אין לקיים צוואה זו.

שני פסקי הדין הנ”ל, המחישו את הצורך בתיקון החוק באופן שהחוק יעניק שיקול דעת לבית המשפט במקרים בהם בית המשפט סבור כי צוואתו של אדם נשתכחה ממנו ואינה משקפת את רצונו.

הצעה לתיקון החוק: בטלות צוואה ישנה

לפיכך, פעל משרדנו לנסח הצעת חוק לתיקון חוק הירושה אשר הונחה על שולחן הכנסת  ביום 10.5.21 באמצעות ח”כ קרן ברק (פ/683/24):  הצעת חוק הירושה (תיקון – בטלות צוואה ישנה), התשפ”א – 2021. בהתאם להצעת החוק, בחלוף 15 שנים ממועד הצוואה יהיה לבית המשפט שיקול דעת להורות כי הצוואה בטלה, באם השתכנע כי הצוואה נשתכחה מהמצווה ואינה משקפת את רצונו האחרון.

הוראות החוק הקיימות בישראל כיום – אינן כוללות הוראות בדבר בטלות צוואה בנסיבות בהן המצווה לא נקט בפעולה אקטיבית לביטולה, בשונה ממדינות אחרות בהן קיימות הוראות בדבר בטלות צוואה בקרות אירועים המצדיקים זאת כגון נישואין, גירושין או הולדת ילד (מדינות רבות בארה”ב, אנגליה ואיטליה).

מדובר במציאות מעוותת ובלתי מתקבלת על הדעת, שכן גם אם בית המשפט ישתכנע שאכן מדובר בצוואה שנשתכחה מהמצווה ושאינה משקפת את רצונו של המצווה לאור מציאות החיים המשתנה – אין לבית המשפט הוראת חוק להסתמך עליה על מנת לבטל צוואה שכזו.

אולי יעניין אותך גם:

התנגדות לקיום צוואה >>

השפעה בלתי הוגנת : הרצאתו של עו”ד בעז קראוס >>

 

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה