ביטול צוואה

צוואה אינה סוף פסוק.

ישנם מצבים שלא רק שניתן להתנגד לקיומה של צוואה ולהביא לביטול צוואה, אלא רצוי ונכון לעשות זאת.

על פניו, הדרך החוקית הקלה לקבל הון ללא עמל, הוא בדרך של צוואה. כגודל פשטות הדרך – כך גודל הפיתוי לפעול עוד בחיי המצווה, לכך שתערך צוואה המטיבה עם מי שפעל למענה.

לכן, בכל מקרה בו קיים ספק בדבר אמיתות הצוואה ובכל מקרה בו קיים יורש על פי דין או על פי צוואה אחרת – שמוצא עצמו מקופח מתוכן הצוואה האחרונה שהתגלתה – טוב יעשה אם יבחן את כל האלמנטים החוקיים הנדרשים כדי להרכיב ולייצב צוואה תקפה, אלמנטים שבמקרים רבים ניתן למצוא בהם כאלה אשר מאפשרים לפעול להתנגדות לצוואה ולפסילתה.

המצבים המאפשרים ביטול צוואה הינם רבים, וכוללים למעשה שלוש קטגוריות מרכזיות:

ביטול צוואה - אלמנטים התלויים במוריש

כדי שצוואה תהיה כשרה ותקפה, צריכים להתקיים אלמנטים רבים, לבר צוואתיים, התלויים בנסיבות חיצוניות, כגון מצבו הקוגנטיבי של המוריש ונסיבות כתיבת הצוואה.

במסגרת זו נמצאים עילות הפסלות הנוגעות לכשירות המצווה, יכולתו להבחין בטיבה של צוואה, מעורבות הזוכים בצוואה בעריכתה והשפעה בלתי הוגנת של מי מהזוכים, על המצווה, לצורך עריכת הצוואה. יש לבחון קיומם או העדרם של אלמנטים אלה בכל הנסיבות הסובבות את עריכת הצוואה.

ביטול צוואה - אלמנטים התלויים בצוואה

כדי שצוואה תהא כשרה – עליה להיות להיות תקינה על פי הוראות חוק הירושה, ולהכיל אלמנטים נדרשים, אשר בלעדיהם המסמך אינו נחשב כלל כצוואה או שתוכנה אינו בר ביצוע.

האלמנטים הנוגעים לכשירות המסמך כצוואה הינם אלמנטים שבצורה, כגון דרישות העדים, הצהרות המצווה והעדים וכד'.

ביטול צוואה - אלמנטים ניסוחיים

גם תוכן הצוואה אמור להיות כתוב בהתאם להוראות חוק הירושה, כך שלעיתים ניסוחים תמימים – כגון מתן זכות בחירה לזהות היורש או היקף העיזבון – מתבררים כניסוחים שחוק הירושה אינו מאפשר אותם וההוראה למעשה בטלה.

 

סגור לתגובות.