עריכת צוואה

עריכת צוואה הינה פעולה אשר אדם יכול לבצע לבדו או באמצעות איש מקצוע מתאים, דהיינו עורך דין.

במצבים פשוטים וברורים וכאשר על פניו הסבירות שגורם כלשהו יתנגד לקיומה של צוואה נמוכה – די בכך שהמצווה יערוך צוואה בעצמו, צוואה בכתב יד, בה יביע את רצונו הפשוט והברור.

בכל מקרה בו הצוואה סבוכה יותר או מכילה הוראות מורכבות כמו גם במצבים בהם קיים חשש שצד שלישי כלשהו יגיש התנגדות לקיום צוואה – רצוי מאוד לערוך צוואה בעדים, בפני עורך דין, כדי שלצוואה יהיו עדים אשר יוכלו להעיד על נסיבות עריכת הצוואה ועל כל הסובב אותה כמו גם על מצבו ורצונו של המצווה.

חוק הירושה מכיר בארבע צורות לכתיבת צוואה, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואות מכילות שלוש קטגוריות מרכזיות אליהן מתייחסים בעת עריכתן:

זהות היורשים – פירוט זהות היורשים, בין כיורשים ישירים ובין כיורשים חלופיים.

הוראות חלוקה – הכוללת את דרך חלוקת העזבון בין היורשים, בין בדרך של מנות או כחלק יחסי מהעזבון כולו.

תנאים ותניות – המהוות את כלי השליטה של המצווה באלו שיוותרו בחיים אחריו, הוראות אשר מאפשרות להתנות את הירושה בתנאים כמו גם להמריץ את היורשים לבצע פעולות אשר המצווה חפץ בהם לאחר פטירתו, מעין ידו הארוכה של המת מקברו.

לצורות צוואה ראה "סוגי צוואות".

 

סגור לתגובות.