תכנון ירושה בצוואה

צוואה הינה כלי רב עוצמה לשליטת החיים במתים.

גם במצבים בהם אין רצונו של המצווה לשלוט באילו שיוותרו בחיים אחריו – ישנן אפשרויות רבות וטובות לתכנן את ההורשה באופן שתטיב עם היורשים ותממש את המטרות החשובות למצווה.

מלבד כך, חשוב כמובן לכלול בתכנון ההורשה שיקולי מס ומנגנונים אשר יאפשרו פעולות כלכליות אשר לא יגררו חיובי מס מיותרים.

לעיתים, עזבונו של המצווה כולל עסקים משפחתיים – ומלבד הצורך בהגנות בהיבטי המס – יש צורך אף בהוראות אשר ימנעו ויצמצמו מחלוקות בין היורשים בעתיד.

תכנוני הורשה מחולקים לשלוש קטגוריות מרכזיות וכמפורט להלן.

תכנון צוואה - תכנוני מס

כדי לאפשר העברת העיזבון ליורשים ובמיוחד שינויים בחלוקה לאחר פטירה – ניתן לכלול בצוואה מנגנונים שונים אשר יאפשרו גמישות העברתית בין היורשים השונים ואף בין היורשים לבין אלו שאינם מפורטים בצוואה.

לדוגמא, הוראות הסתלקות לפי סעיף 6 לחוק הירושה, המאפשרות העברת נכסים אף למי שאינם מנויים ברשימת היורשים בצוואה – אפשרית בנוגע לנכס ספציפי, רק כאשר זה הוגדר בצוואה כמנה.

אף האפשרות שהיורשים ישנו מהוראות הצוואה על בסיס הוראת סעיף 110 לחוק הירושה, הסכם בין יורשים, מחייב שהיורשים לו יהיו צדדים מהותיים בצוואה.

ניתן להשאיר הוראות למי מהיורשים לקבוע את זהות היורשים מתוך רשימה או קבוצת רשימות, דבר שיאפשר להעביר נכסים מהעזבון לצדדים שלישיים ללא שהדבר יחשב כעסקה החייבת במס.

רצוי מאד לתת את הדעת לכל העניינים הללו בעת עריכת הצוואה, שכן מחשבה מראש תוך ראיה מפוקחת של העתיד האפשרי, יכולה לחסוך למוריש ובעיקר ליורשים נזקי מיסוי מיותרים.

תכנון צוואה - הוראות שליטה ופיקוח

חוק הירושה מכיל סעיפי תנאים ותניות בצוואות, כגון הוראת "יורש על תנאי דוחה" ו"יורש על תנאי מפסיק", הוראות אשר מאפשרות למוריש להמשיך ולשלוט בירושה ולמעשה ביורשים, לאחר פטירתו.

מסגרת הוראות אלה והדומות להן, יכולות להמשיך ולעקוב אחר זכות היורשה, לדחות את קיומה בהתקיים תנאי או תנאים ולהפסיק את הזכות לה גם לאחר הכרזת היורשים.

מגוון הנושאים בהם יכול המצווה להתערב ולקבוע את שיעשה, כבר בעת עריכת הצוואה, הוא אין סופי, וכולל הוראות הנוגעות לאורח חיים, לדרך התנהלות ולהתרחשויות בלתי צפויות בעתיד.

חשוב ורצוי ליתן מחשבה מכוונת לעניינים אלו, שכן מצווים רבים אינם ערים לקיומם, וכאשר תשומת ליבם מופנית אליהם – מוצאים הם שצוואתם הופכת להיות שלמה יותר וקרובה יותר לרצונותיהם.

תכנון צוואה - הוראות אופרטיביות

חשוב ביותר שצוואה תכיל הוראות אופרטביות, חלופיות, להוראות הצווי הרגילות.

לדוגמא, כאשר מצווה קובע בצוואתו מי יהיו יורשיו – רצוי שיותיר הוראת "יורש במקום יורש" למצב בו היורשים המנויים או מי מהם לא יוכלו לרשת מכל סיבה.

מצווה יכול לקבוע אף מי יהיה היורש לאחר היורש הראשון שקבע וזאת במסגרת הוראת "יורש אחר יורש".

חוק הירושה מתייחס אף למצבים בהם היורש על פי הצוואה נפטר לפני המצווה. בהעדר הוראה מפורשת – יכול חלק זה, בהעדר צאצאים ליורש שנפטר, לעבור ליורשים על פי דין, יורשים להם לא התכוון המצווה להוריש דבר.

דוגמאות אלה ממחישות את החשיבות הקיימת בהתייחסות לרשימת ההוראות החלופיות, אשר יכולות להביא לחלוקת העזבון באופן העולה בקנה אחד עם רצון המצווה, גם במצבים לא שגרתיים ובמיוחד כאלו שהמצווה לא התייחס או צפה אותן בעת עריכת צוואתו.

 

סגור לתגובות.