צו קיום צוואה

כדי לאפשר ליורשים לפעול על פי צוואה ולחלק את העיזבון על בסיס המפורט בה – קיים צורך משפטי להכריז על תוקפה של הצוואה.

הכרזה זו מתבצעת על ידי צו קיום צוואה.

כאשר מתגלית צוואה לאחר פטירה, הרי כל המעוניין לפעול על פיה – כגון לצורך פניה לבנק כדי לקבל את חלקו בכספים או ללשכת רישום המקרקעין כדי להעביר את זכויות המנוח על שמו – חייב לפעול תחילה במסגרת הליך של קיום צוואה.

הליך קיום הצוואה מתבצע אצל הרשם לענייני ירושה.

הפרוצדורה לכך כוללת עריכת בקשה למתן צו קיום צוואה, בה מפרטים את זהות המוריש והיורשים כמו גם את פרטי הצוואה וקיומם של צוואות אחרות.

לבקשה עצמה יש לצרף תעודת פטירה ממשרד הפנים וכן תצהיר המאמת את העובדות שבבקשה.

כאשר מדובר במוריש שהוא תושב חוץ, יש לצרף חוות דעת בנוגע לדין הזר.

במקרים בהם אין מדובר ביורש ישיר, אלא ביורש מהפרנטלה השניה ובודאי השלישית – יש לצרף אישורי פטירה של כל אלו שקדמו לו ובמקרים מסויימים אף לנקוט בהליכים של הצהרות מוות.

ככל שלאחר הגשת הבקשה לקיום צוואה, הגיש מעוניין בדבר התנגדות לקיומה של הצוואה – יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה לקיום הצוואה לבית המשפט למשפחה, שם יתנהל הליך משפטי בדבר תוקפה של הצוואה, בין המתנגד לבין אלו הזוכים על פיה.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה