תחולה

37. תחולה
לעניין סימן זה "הוראת צוואה" - גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע.

תחולה

ראה ישום סעיף זה בהגדרת "הוראת צוואה" כמובא בסעיף 35 לחוק לעניין ביטול חלק מהצוואה בלבד.

 

 

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.