מאמרים

פסק דין שושנה דמארי

כאשר אנו מבקשים להתנגד לצו קיום צוואה, לרוב אנו בוחנים את נסיבות המקרה לפי העילות הקלאסיות של התנגדות לצו זה, כגון היעדר כשרות משפטית, היעדר רצון חופשי וכדומה. אלא שכאשר אנו טוענים לפי אחת מאותן עילות, עלינו להוכיח את טענותינו…

סכסוכי ירושה

מציאות החיים מלמדת, כי אחת הדרכים היותר שכיחות להתעשר, היא לרשת. בשונה מכרטיסי הגרלה למיניהם, הירושה – נמצאת לפתחם של רבים. מכאן, לעיתים, קצרה הדרך לסכסוכי ירושה ולסכסוכי ירושה בין אחים או בין יורשים אפשריים אחרים. חוק הירושה, מאפשר העברת…

צוואה שנשתכחה

המונח "צוואה שנשתכחה" מתייחס לצוואה שאדם ערך במהלך חייו, אך נסיבות חייו שהשתנו, פרק הזמן שחלף מאז שערך אותה, שינויים שחלו במערכת היחסים שלו עם קרוביו ועם היורשים מצוואתו האחרונה וכן האופן בו נהג לדבר על יורשיו ועל אופן חלוקת…

הלכת החוטים השזורים

לפני מספר שנים, התייצב במשרדי אדם אשר פרס בפני את הסיפור הבא – אמו נפטרה ממחלת הסרטן ולה שני צאצאים – אחותו והוא. משפחה קטנה, ירושה גדולה, מציאות אשר למרבה הצער גורמת לאדם חלש, לחמוד את הירושה, גם במחיר של…

הסכם חלוקת עיזבון

חלוקת העזבון בין היורשים, הינה פעולה שרצוי מאוד להימנע ממנה בטרם חשיבה רחבה על מכלול ההשלכות הכרוכות בה. הכלל הוא, כי אין בקביעת חלקו של יורש בעזבון – בין על פי כללי החלוקה על פי דין ובין על פי המפורט…

הסתלקות מעיזבון

החוק אינו רואה ביורש שהסתלק כיורש לשעבר, אלא כמי שמעולם לא היה יורש ולכן ישנם מצבים בהם ליורש כדאי לבצע הסתלקות מירושה ומעזבון. יש שתי דרכים בהם ניתן לבצע הסתלקות מירושה. קראו מהם המצבים, מתי כדאי לנצלם וכיצד עושים זאת?

ניהול עיזבונות

לאחר פטירת אדם ובטרם הוכרזו יורשיו אף גורם לא יכול לטפל בעיזבון או לפעול בשמו. לכן נדרש מינוי של מנהל עזבון זמני. קראו על עיקרי הדברים הנוגעים לניהול עיזבונות: מהן הפעולות הדחופות עם הפטירה אותן ניתן לבקש מביהמ"ש לגבי העזבון?…

עיזבון

מהו עיזבון? מהו הנכסים הנכללים בו? מתי ממונה מנהל עיזבון, מה תפקידיו, מה השכר שהוא מקבל ומי קובע את זהותו? אילו הגבלות והוראות החוק מטיל על ניהול העזבון? קראו כאן מידע רב על ניהול עיזבון, חלוקת עיזבון והסתלקות מעיזבון. כל…

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. צוואות הדדיות יכולות להיות משותפות או לא, אך בשני המקרים חלה הגבלה המקשה לשנותן חד צדדית. החוק מבדיל בין…

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה מכריז על תוקפה המשפטי של צוואה ומאפשר ליורשים לפעול על פיה ולחלק את העיזבון על בסיס המפורט בה. קראו כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה, מה צריך להביא יחד עם הבקשה, וכיצד מתבצע הליך אישור צוואה? קראו…

סוגי צוואות

סוגי צוואת והכללים לעריכתן: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בע"פ. איזה צוואה היא הפשוטה ביותר? איזו מסוכנת? ומה לעשות כדי למנוע התנגדויות

צו ירושה

קראו מהו צו ירושה, כיצד מקבלים צו ירושה ואל מי פונים, מה כוללת הבקשה לצו ירושה ומה קורה כאשר זהות היורשים אינה ברורה. מה החשיבות של צו ירושה לפעולות המשך עם נכסי הנפטר ולצורך קבלת חלקכם בירושה? משרד עורך דין…

ירושה על פי דין

ירושה על פי דין מתייחסת למקרים של היעדר צוואה. כיצד קובע חוק הירושה את זהות היורשים, מהם שלושת ענפי הירושה ומה קורה כאשר לא נמצא אף יורש? כדאי לדעת כיצד מתנהלת ירושה על פי דין כדי להבין האם יש צורך…

הרשם לענייני ירושה

מהם שני ההליכים בהם הרשם לענייני ירושה יכול להכריז על יורשים? מי יכול להגיש בקשה למתן צו ירושה וכיצד עליו לעשות זאת? מתי רשם הירושות אינו רשאי לדון בבקשה, מתי הבקשה עוברת לבית משפט לענייני משפחה ומה קורה במקרה כזה?…

ירושה

חוק הירושה וכל ההלכות הכרוכות בו, מתייחס, בעיקרו, לשתי סיטואציות מרכזיות, האחת - מהפן של המוריש דהיינו כל הקשור להורשה והשניה מהפן של היורש דהיינו כל הקשור לירושה.כמוריש – דן חוק הירושה בכל ההיבטים של עריכת צוואה, הזכות להוריש וזהות…

היערכות נכונה לקראת התנגדות לצוואה

כל אדם היודע כי עשוי הוא לרשת אדם לאחר פטירתו, בין בירושה על פי דין ובמיוחד בירושה על פי צוואה - טוב יעשה אם יפעל עוד בחיי המצווה כדי לבדוק, ולו בפן הבסיסי, את המציאות הסובבת את המצווה.במקרים רבים, מגלה…

הסכם בין יורשים

יורשים על פי דין ויורשים על פי צוואה רשאים לשנות את חלוקת העיזבון ביניהם, כך שכל אחד מהם יקבל חלק או פריט רכוש שונה מאשר החלק או הפריט המגיע לו על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה. בידי היורשים,…

תנאים בצוואה

צוואה הינה כלי רב עוצמה המאפשר לאדם לשלוט בדרך בה יתחלק רכושו לאחר פטירתו. אחד מהיתרונות המשמעותיים הגלומים בעריכת צוואה הינה האפשרות המוענקת למוריש בחוק הירושה לצפות מצבים והתרחשויות שונות ולקבוע הוראות חליפיות למצבים משתנים אלה. מעין "מסלולים" שונים אותם…

הוראות נאמנות במסגרת צוואה

רבים מעורכי הצוואות אינם מודעים ליתרונות הגלומים בהקמת נאמנות או הקדש במסגרת צוואות כמתאפשר מכוח סעיף 17 (א) (2) לחוק הנאמנות התשל"ט-1979 (להלן "חוק הנאמנות"). בפועל אנו רואים כי ניתן לעשות שימוש במכשיר הנאמנות בצוואות הן מלכתחילה, בשלב כתיבת צוואה,…

מיסוי ירושה

בישראל אין מס ירושה, שכן חוב "מס עזבון" בוטל ולא הושב עד כה. לפיכך, הורשת נכסים בישראל אינה כרוכה בתשלום מס ישיר בגין עצם ההורשה, אולם יכולים לחול חיובי מס בגין פעולות הכרוכות במימוש העיזבון. קיימת חשיבות רבה בתכנוני הורשה…

ניהול עיזבון

חוק הירושה מסדיר את דרך ניהול העזבון בישראל, לאחר פטירת המוריש. קיימים שני סוגים מרכזיים של מנהלי עזבון. הסוג הראשון, מנהל עזבון הממונה בטרם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, וזה מכונה – מנהל עזבון זמני. הסוג השני, מנהל…

התנגדות לקיום צוואה

לאחר פטירת המוריש, מתגלית צוואתו, ובמקרים רבים תוכנה אינו מוצא חן בעיני חלק מהיורשים. לעתים היורשים על פי דין נפגעים מדרך החלוקה שקבע המוריש בצוואה ולעיתים הם אוחזים בצוואה קודמת שערך המנוח, שהיא מיטיבה עימם יותר. יש לזכור, כי ניתן…

היורשים על פי דין

הירושה בישראל מתבססת על חוק הירושה תשכ"ה-1965, הקובע את עקרונות הירושה לפי שיטת הפרנטלות. בכל מקרה בו אדם הלך לעולמו ולא הותיר צוואה, יחולק עזבונו בהתאם להוראות חוק הירושה. יורשים אלו מכונים "יורשים על פי דין". בהתאם לחוק הירושה, קיימים…

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה