ארכיון פוסטים מאת: עו"ד בעז קראוס

אודות עו"ד בעז קראוס

עורך הדין בעז קראוס, מומחה בתחום דיני המשפחה הירושה והעזבון ועוסק בתחום זה שנים רבות. לעורך דין בעז קראוס נסיון רב בדיני המשפחה הירושה ועזבון והוא מדורג כמוביל בתחומו. עורך הדין בעז קראוס חיבר מספר ספרים המהווים ספרי יסוד בדיני ירושה ועזבון, וביניהם אף הספרים “דיני ירושה ועזבון” (מהדורה שמונה עשרה) בהוצאת המכון למחקרי משפט וכלכלה, “המדריך המעשי למוריש וליורש” בהוצאת תמר, ו”כשרות משפטית ואפוטרופסות” בהוצאת המכון למחקרי משפט וכלכלה, ואף ספרים העוסקים בתחום דיני המשפחה, כ”גירושין” בהוצאות המכון למחקרי משפט וכלכלה. עורך הדין בעז קראוס מרצה בדיני משפחה ירושה ועזבון בפורומים שונים, לרבות בלשכת עורכי הדין בישראל, במכון למחקרי משפט וכלכלה, במכללה למשפטים ברמת גן ובמסגרת לימודי המשך באוניברסיטת תל-אביב. עורך הדין בעז קראוס משמש כיו”ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין וכן חבר בארגון הבין לאומי העוסק בירושה STEP. לחץ כאן ליצירת קשר עם עו"ד בעז קראוס

הסכם בין יורשים

יורשים על פי דין ויורשים על פי צוואה רשאים לשנות את חלוקת העיזבון ביניהם, כך שכל אחד מהם יקבל חלק או פריט רכוש שונה מאשר החלק או הפריט המגיע לו על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה. בידי היורשים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מאמרים | כתיבת תגובה

תנאים בצוואה

צוואה הינה כלי רב עוצמה המאפשר לאדם לשלוט בדרך בה יתחלק רכושו לאחר פטירתו. אחד מהיתרונות המשמעותיים הגלומים בעריכת צוואה הינה האפשרות המוענקת למוריש בחוק הירושה לצפות מצבים והתרחשויות שונות ולקבוע הוראות חליפיות למצבים משתנים אלה. מעין “מסלולים” שונים אותם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מאמרים | כתיבת תגובה

פסלות לרשת

5. פסלות לרשת (א) אלה פסולים לרשת את המוריש: (1) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו; (2) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על-פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

6. הסתלקות היורש מזכותו בעזבון (תיקונים: התשמ”ה, התשנ”ח) (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית-המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

עסקאות אחרות בזכות היורש

7. עסקאות אחרות בזכות היורש (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעזבון. (ב) העברה ושעבוד כאמור מצד קטין ומצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

עסקאות בירושה עתידה

8. עסקאות בירושה עתידה (א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים. (ב) מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

שניים שמתו כאחד

9. שניים שמתו כאחד (א) מתו שניים או יותר ולא נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעזבונו של כל אחד מהם לפי כללים אלה: (1) היה אחד התובעים יורש-ודאי ותובע אחר היה יורש-ספק, עדיף התובע שהוא יורש-ודאי; (2) היו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

יורשים על-פי דין

10. יורשים על-פי דין יורשים על-פי דין הם: (1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו; (2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה – קרובי המוריש); זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה. יורשים על-פי דין הוראת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

זכות הירושה של בן זוג

11. זכות הירושה של בן-זוג (תיקונים: התשל”ג, התשל”ו (מס’ 2), התשמ”ה) (א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון – (1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

סדר העדיפות בין קרובי המוריש

12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש (תיקון התשל”ו) ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו. סולם העדיפויות השיטה אותה אימץ המחוקק הישראלי בחוק הירושה היא שיטת ה”פרנטלות”, דהיינו – הדרוג הענפי. לפי שיטה זו, כל דרגת קרובים נמצאת על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

החלקים בעזבון

13. החלקים בעזבון ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם. החלקים בעיזבון הוראת סעיף זה אינה באה לשלול או להגביל את רעיון “הפרנטלות”, עליו מבוססת החלוקה בין קרובי המוריש, לפי חוק הירושה. “סעיף 13 … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

חליפיו של היורש

14. חליפיו של יורש (תיקון התשמ”ה) (א) ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

יורש פסול ויורש שהסתלק

15. יורש פסול ויורש שהסתלק (תיקון התשמ”ה) מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעזבון שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו מתווסף לשאר היורשים על-פי חלקיהם. חלקו מתווסף לשאר היורשים – על-פי דין או צוואה הסעיף קבע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

ירושה מכוח אימוץ

  16. ירושה מכח אימוץ (א) מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאלו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ; (ב) המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאלו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

זכות הירושה של המדינה

17. זכות הירושה של המדינה (א) באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על-פי דין. (ב) מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מכנסי העזבון או לשלם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

כשרות לצוות

26. כשרות לצוות צוואה שנעשתה על-ידי קטין או על-ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה. תוכן הענייניםטיבה של צוואה – צלילות-דעת המצווהחוק יסוד: כבוד האדם וחירותומי שהוכרז פסול-דיןפסול-דין הצלול בדעתוביטול רטרואקטיבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

הצוואה מעשה אישי

28. הצוואה מעשה אישי (א) אין צוואה נעשית אלא על-ידי המצווה עצמו. (ב) הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה – בטלה.   צוואה התולה תוקפה ברצונו של אדם אחר לעניין הוראת סעיף זה יש להבחין בין שני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

מסירת קביעה וסמכות בחירה

29. מסירת קביעה וסמכות בחירה אין המצווה יכול למסור לאחר קביעת האדם שיזכה מן העזבון או את קביעת החלק היחסי או המנה שאדם יזכה בהם; אולם אם ציין המצווה בצוואה אנשים שמתוכם יש לבחור זוכה, או ציין נכסים שמתוכם יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום

30. השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום (א) הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. (ב) הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית-המשפט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

אי-ביטול של צוואה פגומה

31. אי-ביטול של צוואה פגומה עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי-הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

טעות סופר וכו

32. טעות סופר וכו’ (תיקון התשנ”ח) נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לענייני ירושה, או בית-המשפט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

צוואה סתומה וכו

33. צוואה סתומה וכו’ הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה. זהות היורש כאשר עיון בנוסח הצוואה מותיר את הקורא ללא ידיעה ברורה מיהו אכן היורש המיועד – יש לפסול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית

34. צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית הוראת צוואה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי – בטלה. הוראה הנוגדת את תקנת הציבור לשון הסעיף אינו מתייחס להוראה הנוגדת את תקנת הציבור. ב-ע”א 245/85 נבחן מקור הסמכות לבטל הוראה בצוואה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

35. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה. פרשנות הסעיף – דווקנית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

ביטול על-ידי המצווה

36. ביטול על-ידי המצווה (א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על-ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על-ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה. (ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

תחולה

37. תחולה לעניין סימן זה “הוראת צוואה” – גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע. תחולה ראה ישום סעיף זה בהגדרת “הוראת צוואה” כמובא בסעיף 35 לחוק לעניין ביטול חלק מהצוואה בלבד.    

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

ביטול מקצת הצוואה

38. ביטול מקצת הצוואה (א) נקבע בצוואה דבר בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה. (ב) בטלים חלק, הוראה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

הצורך בצו קיום צוואה

39. הצורך בצו קיום צוואה אין לתבוע זכויות על-פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי. זכויות היורשים וצו קיום צוואה סעיף 2 לחוק מגדיר “יורשים” כ-“יורשים על-פי דין או זוכים על-פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

הגשת התנגדויות

67. הגשת התנגדויות (תיקון התשנ”ח) הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה

הצהרה על זכויות היורשים

66. הצהרה על זכויות היורשים (תיקון התשנ”ח) (א) הרשם לענייני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים: בירושה על-פי דין – על-ידי צו ירושה; בירושה על-פי צוואה – על-ידי צו קיום צוואה (להלן – צו קיום). (ב) ציווה המוריש חלק מנכסיו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

הגשת התנגדויות

67. הגשת התנגדויות (תיקון התשנ”ח) הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על-ידי בית-המשפט

67א. מתן צו ירושה וצו קיום על-ידי בית-המשפט (תיקון התשנ”ח) (א) על-אף האמור בסעיף 66(א), בקשה לצו ירושה או לצו קיום שהוגשה לרשם לענייני ירושה תועבר לבית-המשפט בכל אחד מאלה: (1) הוגשה התנגדות לבקשה; (2) המדינה או מוסד ממוסדותיה הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

ראיות

68. ראיות (תיקון התשנ”ח) (א) עובדת מותו של אדם וזמן מותו טעונים הוכחה בתעודת מוות או בהצהרת מוות, זולת אם התיר בית-המשפט, או הרשם לענייני ירושה, מטעמים שיירשמו, להוכיחם באופן אחר. (ב) צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

תכנם של צו ירושה וצו קיום

69. תכנם של צו ירושה וצו קיום (א) צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון. (ב) צו קיום יצהיר שהצוואה היא בת-תוקף חוץ מהוראותיה שבית-המשפט מצא שהן בטלות. תוכן הצו תכנם של הצווים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

שינויים לאחר מות המוריש

70. שינויים לאחר מות המוריש (א) מת יורש אחרי מות המוריש ולפני מתן הצו, או שחל באותה תקופה שינוי אחר, יפרט הצו את הפרטים האמורים בסעיף 69 כמצבם בזמן מתן הצו. (ב) נתמנה מנהל עזבון, יצויין הדבר בצו-הירושה או בצו-הקיום. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

כוחם של צו ירושה וצו קיום

71. כוחם של צו ירושה וצו קיום צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו. צו ירושה וצו קיום – כפסק-דין סופי תוצאתו הרגילה של צו ירושה וצו קיום צוואה היא כשל כל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום

72. תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום(תיקונים: התשמ”ה, התשנ”ח) (א) נתן רשם לענייני ירושה או בית-משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על-סמך עובדות או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

הגנת רוכש בתום לב

73. הגנת רוכש בתום-לב מי שרכש זכות בתום-לב ובתמורה בסמכו על צו ירושה או על צו קיום שהיה בר-תוקף אותה שעה, או מי שקיים חיוב בתום-לב בסמכו כאמור, אין לבטל זכותו או לחייבו שנית אף אם הצו תוקן או בוטל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

מסירת צוואה לרשם לענייני ירושה

 75. מסירת צוואה לרשם לענייני ירושה (תיקונים: התשנ”ה, התשנ”ח) (א) מי שיש בידו צוואה חייב למסרה, במקור או בהעתק מאושר, לרשם לענייני ירושה מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה. (ב) המפר הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלושה חדשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה צו ירושה | כתיבת תגובה

אמצעים לשמירת העיזבון

77. אמצעים לשמירת העזבון בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבון רשאי בית-המשפט, לפי בקשת מעונין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העזבון או לשמירת זכויות בעזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

מינוי מנהל העיזבון

78. מינוי מנהל עזבון (תיקון התשנ”ח) (א) בית-המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל עזבון. (ב) היתה הבקשה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה; הוגשה בקשה כאמור, רשאי הרשם לענייני ירושה למנות בצו מנהל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

הוראות המוריש

81. הוראות המוריש (תיקון התשנ”ח) קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עזבונו, ימנה בית-המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, אותו אדם כמנהל עזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית-המשפט או הרשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

תפקידים

82. תפקידים מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

הוראות בית המשפט

83. הוראות בית-משפט בית-המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו, לתת למנהל עזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו. הוראות בית-המשפט אינן מוגבלות הוראות בית-המשפט למנהל עזבון בדבר הפעולות שעליו לבצע, לשם כינוס נכסי העזבון וחלוקתו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

שכר

91. שכר (תיקון התשנ”ח) בית-המשפט רשאי לפסוק למנהל עזבון שכר לפי כללים שקבע שר המשפטים בתקנות. שכר טרחת מנהל עזבון בפקודת הירושה לא נכללה הוראה מיוחדת לעניין שכר מנהל עזבון, ובתי-המשפט פסקו שכר רק בנסיבות מיוחדות. עם חקיקת חוק הירושה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

פקיעת המשרה

92. פקיעת המשרה (א) מנהל עזבון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לבית-המשפט, להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית-המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור. (ב) בית-המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיוזמת עצמו, לפטר מנהל עזבון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

סמכויות מנהל העיזבון

97. סמכויות מנהל העזבון מנהל העזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; את הפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לעשות בלי שבית-המשפט אישרן תחילה; (1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

כינוס נכסי העיזבון

98. כינוס נכסי העזבון מנהל העזבון רשאי לדרוש שנכסי העזבון יימסרו לו ושחובות שהגיעו למוריש יסולקו לו, וידו בזה כיד המוריש. גביית שטרות שניתנו למנוח מנהל העזבון, במסגרת תפקידו לכינוס נכסי העזבון, חייב לתבוע כל גורם לרשום נכסים וזכויות לעזבון. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

הזמנת נושים

 99. הזמנת נושים (א) מנהל העזבון חייב להזמין את נושי המוריש להודיע לו בכתב על תביעותיהם; ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה תיקבע תקופה של שלושה חודשים לפחות מיום הפרסום. (ב) בית-המשפט רשאי לפטור את מנהל העזבון מן החובה להזמין את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה

במה מסלקים את חובות העיזבון

100. במה מסלקים חובות העזבון (א) לסילוקם של חובות העזבון ישתמש מנהל העזבון בראש ובראשונה בכספים הנמצאים בעזבון. (ב) במידה שסילוק החובות מצריך מימוש של נכסי עזבון, יציע אותם מנהל העזבון תחילה ליורשים ויתן להם שהות סבירה לרכשם במחיר שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ניהול עיזבון | כתיבת תגובה