ארכיון פוסטים מאת: דן

הירושה

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו מועד העברת העזבון – שינויו בהסכמת היורשיםמועד העברת העזבון – שינויו בקביעת המורישעיקרון תום הלבמועד העברת העזבון – הבחנה בין המקריםהעברת העזבון – חלוקת העזבון – מושגים ומועדים שוניםהיקף העזבון – נטל הוכחת הטענההעזבון – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

היורשים

היורשים הם יורשים על-פי דין או זוכים על-פי צוואה; הירושה היא על-פי דין זולת במידה שהיא על-פי צוואה. תוכן הענייניםצוואה – על-פי דיני הירושה האזרחייםסוגי היורשיםהיורשים בצוואה נגטיביתביטול זכותו של ידוע בציבור – בדרך אחרת מצוואה צוואה – על-פי דיני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

כשרות לרשת: בני אדם

(א) כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. (ב) מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי-כן. (ג) לעניין זכויות הירושה של ילד אין נפקא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

כשרות לרשת: תאגידים

תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה; בית-המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת. צווי העזבון לקרן שתשמש לחלוקת העזבון מצווה שהורה בצוואתו כי לאחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מי יורש | כתיבת תגובה

חופש לצוות

27. חופש לצוות (א) התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת. (ב) הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה. תוכן הענייניםהוראה בטלה – אינה פוגמת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פסילת צוואה | כתיבת תגובה