חוק הירושה

המידע המפורט באתר, מבוסס על ספרו של עורך הדין בעז קראוס על חוק הירושה – ״דיני ירושה ועזבון״ המכיל 5 כרכים. הספר מקיף את כל הוראות חוק הירושה ומהווה ספר הדרכה לדיני ירושה.

דיני הירושה המפורטים להלן בנויים בהתאם לסדר סעיפי חוק הירושה, כך שכל דיני הירושה על כל הפסיקה הרלוונטית מתומצתים לפי סדר הסעיפים שבחוק הירושה.

פרשנות חוק הירושה ודיני הירושה מבוססים על הפרקטיקה הנוהגת במשרד עורכי דין בעז קראוס ועל פסיקת בתי המשפט למשפחה, בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון.

מי יורש

על פי חוק הירושה, הרי בהעדר צוואה, היורש או היורשים של העזבון הם אלו המפורטים בחוק.

בחוק הירושה קבועים זכויות הירושה של בת זוג / בן זוג של המוריש / מורישה, החלקים בעזבון ואפשרות ההסתלקות של יורש.

לצורך חלוקת הירושה בין היורשים, יש לפעול להוצאת צו ירושה.

מיסוי צוואה

בישראל לא קיים מס ירושה או מס עיזבון, אולם עלולים להיווצר חיובי מס במסגרת הליך ירושה שמבוצע ללא תכנון ירושה מקדים ונאות.

על מנת להימנע ממיסוי בירושה ומיסוי בירושה, יש לבצע תכנון מס בירושה.

תכנוני ירושה אלו, ימנעו חיובי מס מיותרים במסגרת חלוקת העיזבון בין היורשים.

יש להיזהר במיוחד בכל הנוגע להעברות מקרקעין בירושה, שכן במקרים אלו חיובי המס עשויים להיות משמעותיים וניתנים למניעה בתכנון ירושה נאות.

תכנוני המס חשובים הן בעריכת צוואה, הן במסגרת חלוקת העיזבון והן במסגרת עריכת הסכמים בין יורשים והסתלקויות.

ניהול עיזבון

הן בטרם קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה והן לאחר קבלתם, ניתן לפנות לרשם הירושה או לבית המשפט למשפחה בבקשה למינוי מנהל עיזבון.

תפקידו של מנהל העיזבון הוא לכנס את נכסי העיזבון, לשלם את חובות העיזבון ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.

המוריש בצוואה יכול להורות על מינוי מנהל עיזבון ועל זהותו.

הן מנהל העזבון והן היורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ובמסגרת הסכם ירושה זה לקבוע את דרך חלוקת העזבון אף בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה.

פסילת צוואה

ניתן לפסול צוואה על ידי הגשת התנגדות לקיום הצוואה לרשם הירושה.
בחוק הירושה קיימות מספר עילות המאפשרות התנגדות לקיום צוואה ופסילת צוואה, ביניהן – השפעה בלתי הוגנת, מעורבות והעדר כשירות של המוריש לרבות העדר כשירות רפואית.
את ההתנגדות לקיום צוואה יש להגיש לרשם הירושה כאשר היא עריכה בהתאם לחוק הירושה ותקנות הירושה.

צו ירושה

אחר פטירת אדם יש לפנות לרשם הירושה או לבית הדין הרבני כדי לקבל צו ירושה שיצהיר מיהם יורשי הנפטר. במקרה שקיימת צוואה – יש לבקש צו קיום צוואה שיקיים את צוואת המנוח ויצהיר על יורשיו.

אדם הרואה עצמו נפגע מבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה רשאי להגיש התנגדות למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה וזאת בתוך המועד הקבוע בחוק. במקרים המתאימים, ניתן אף לתקן את צו הירושה או צו קיום הצוואה, לאחר שנתנו, ככל שהתברר כי נפלה בהם טעות.

צוואה

חוק הירושה מכיר בארבע סוגי צוואות המאפשרות למוריש להוריש את עזבונו והם – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה יכולה להכיל הוראות שונות כגון הוראת יורש אחר יורש או יורש במקום יורש וכן תנאים או חיובים שונים.

כדי לחלק את הירושה והעזבון על פי הצוואה, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צואה לרשם הירושה.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה