מיסוי צוואה

בישראל לא קיים מס ירושה או מס עיזבון, אולם עלולים להיווצר חיובי מס במסגרת הליך ירושה שמבוצע ללא תכנון ירושה מקדים ונאות.

על מנת להימנע ממיסוי בירושה ומיסוי בירושה, יש לבצע תכנון מס בירושה.

תכנוני ירושה אלו, ימנעו חיובי מס מיותרים במסגרת חלוקת העיזבון בין היורשים.

יש להיזהר במיוחד בכל הנוגע להעברות מקרקעין בירושה, שכן במקרים אלו חיובי המס עשויים להיות משמעותיים וניתנים למניעה בתכנון ירושה נאות.

תכנוני המס חשובים הן בעריכת צוואה, הן במסגרת חלוקת העיזבון והן במסגרת עריכת הסכמים בין יורשים והסתלקויות.

חלוקה על-פי הסכם

צו או הסכם לחלוקת נכסי העזבון בין היורשים קובע איזו זכות ואיזה נכס יקבל כל אחד מיחידי היורשים לבעלותו הייחודית. מטרתו - להביא לפירוק השותפות בין השותפים בנכסי העזבון, שותפות שנוצרה עם מות המוריש.

הגנת הדייר

סעיף 20 לחוק הגנת הדייר מסדיר ומטווה את אופן השימוש בדירה אשר היתה מוחזקת בידי דייר מוגן, ודייר זה נפטר.הסעיף מונה רשימת זכאים להיכנס לנעלי הנפטר, קדימותם ההדדית ותנאים להפעלת זכאותם זו.

חוק מיסוי מקרקעין

הוראת סעיף 4 לחוק מס שבח מקרקעין (להלן - החוק), מוציאה מתחולת החוק את כל אותם מקרים בהם עוברים מקרקעין לאחר, בדרך של "הורשה".אולם, למרות אי-תחולת הוראות החוק על העברות מקרקעין בדרך של הורשה, מתעוררות מספר בעיות הדורשות הכרעה, במקרה…

רישום מקרקעין בירושה

מנוסח הוראות סעיף 123, אנו למדים, שלגבי פסקי-דין של בית-המשפט, אין לרשם המקרקעין שיקול-דעת, אם לרשום אותם.השוני בנוסח מלמד, כי לגבי עסקאות רגילות שהצדדים עצמם ביקשו לבצע, התנאי המוקדם לרישום בפנקסי המקרקעין, הוא שהרשם אישר עסקאות אלה.

תקנות המקרקעין

רישום ירושה הינו רישום זכויות בנכס מקרקעין כפי שזכויות אלו משתקפות בצו הירושה או צו קיום הצוואה.צו כאמור, הינו פסק דין הצהרתי, המצהיר מי הם היורשים ומה חלקיהם בעזבון.העזבון עובר ליורשים מכוח הדין ומכוח הוראות חוק הירושה, ואין בצו הירושה…

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה