מיסוי צוואה

בישראל לא קיים מס ירושה או מס עיזבון, אולם עלולים להיווצר חיובי מס במסגרת הליך ירושה שמבוצע ללא תכנון ירושה מקדים ונאות.

על מנת להימנע ממיסוי בירושה ומיסוי בירושה, יש לבצע תכנון מס בירושה.

תכנוני ירושה אלו, ימנעו חיובי מס מיותרים במסגרת חלוקת העיזבון בין היורשים.

יש להיזהר במיוחד בכל הנוגע להעברות מקרקעין בירושה, שכן במקרים אלו חיובי המס עשויים להיות משמעותיים וניתנים למניעה בתכנון ירושה נאות.

תכנוני המס חשובים הן בעריכת צוואה, הן במסגרת חלוקת העיזבון והן במסגרת עריכת הסכמים בין יורשים והסתלקויות.

חלוקה על-פי הסכם

110. חלוקה על-פי הסכם (א) נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על-פי הסכם ביניהם או על-פי צו בית-משפט. (ב) מנהל העזבון יציע ליורשים תוכנית לחלוקת נכסים וינסה להביאם לידי הסכמה. (ג) נעדר אחד היורשים ולא היה מיוצג כדין, יביא אישורו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מיסוי צוואה | כתיבת תגובה

הגנת הדייר

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972 20. דייר של דירה שנפטר (א) דייר של דירה שנפטר, יהיה בן-זוגו לדייר, ובלבד שהשניים היו בני-זוג לפחות שישה חודשים סמוך לפטירת הדייר והיו מתגוררים יחד תקופה זו. (ב) באין בן-זוג כאמור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מיסוי צוואה | כתיבת תגובה

חוק מיסוי מקרקעין

הורשה אינה מכירה הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לעניין חוק זה. פעולות נוספות שהינן ‘מכירה’ (תיקונים: תשכ”ח, תשנ”ג (מס’ 3), תשנ”ז (מס’ 6), תשס”ב (מס’ 3)) (א) מכירת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על-ידי בעליה על-פי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מיסוי צוואה | כתיבת תגובה

רישום מקרקעין בירושה

חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 123. הפנקסים (א) בכל לשכה יתנהלו הפנקסים שנקבעו בחוק זה או בתקנות על פיו, ויירשמו בהם המקרקעין הנמצאים באזור פעולתה של הלשכה. (ב) בפנקסים יירשמו לגבי המקרקעין הנוגעים בדבר – (1) העיסקאות שהרשם אישרן לרישום; (2) פסקי-דין, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מיסוי צוואה | כתיבת תגובה

תקנות המקרקעין

רישום ירושה על-פי בקשה 22. רישום ירושה יהיה על-פי בקשה מאת מעוניין בדבר. הגשת בקשה 23. הגשת הבקשה (תיקון התשנ”ט) (א) הבקשה לרישום ירושה תוגש בלשכה שבה רשומים המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום. (ב) לבקשה יצורפו – (1) צו ירושה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מיסוי צוואה | כתיבת תגובה