חלוקת נכס כנגד נכס

112. חלוקת נכס כנגד נכס

נכסי העזבון יחולקו בין היורשים ככל האפשר בעין, בשים לב לתועלת שנכס פלוני עשוי להביא ליורש פלוני ולערך הרגשי שיש לנכס פלוני לגבי יורש פלוני.

חלוקה בעין

הכלל הוא, שיש לחלק את נכסי העזבון ככל האפשר בעין; אם נכס פלוני עשוי להביא תועלת ליורש פלוני, או אם יש לנכס פלוני ערך רגשי לגבי יורש פלוני, יעשה מנהל העזבון מאמץ, שיורש פלוני יקבל אותו נכס.

חייגו אלינו יצירת קשר הוראות הגעה